PRIVACYSTATEMENT

Statutair gevestigd te Zoetermeer 

Versie juli 2023

Exemplaren van deze privacystatement zijn online beschikbaar via de App en kosteloos verkrijgbaar op ons kantoor te Zoetermeer, alwaar zij ook ter inzage liggen. 

1. WIE WIJ ZIJN

Laadnet is een handelsnaam van Rexel Nederland. Wij leveren beheersdiensten voor laadstations (onze Diensten). Wij leveren onze diensten aan zakelijke (B2B) en particuliere (B2C) klanten. 

2. PRIVACY BIJ LAADNET

In het kader van onze Diensten verwerken wij Persoonsgegevens. Onder Persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. In deze Privacyverklaring leggen wij uit wat voor Persoonsgegevens wij verzamelen via onze Diensten. Ook leggen wij uit welke rol wij hebben bij de verwerking van jouw Persoonsgegevens, hoe lang wij deze bewaren en welke rechten je als betrokkene hebt. 

Op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie (de Privacywetgeving), verwerken wij jouw persoonsgegevens als Verwerkingsverantwoordelijke. 

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ? 

Hieronder zie je welke Persoonsgegevens we van jou verwerken in de verschillende situaties. 

 1. Eerst leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken van klanten, waarbij we het expliciet noemen als er een verschil zit tussen de gegevensverwerking voor zakelijke en particuliere klanten. 
 2. Daarna leggen we uit welke gegevens we verwerken bij het gastgebruik. 
 3. Als laatst volgt de uitleg van de overige persoonsgegevens die we verwerken, zoals bij contactverzoeken.

1. Gegevens die wij verwerken van onze klanten

(Persoons)gegevens: Doel(en): Rechtsgrondslag:

Contact- en overeenkomstgegevens

 • Contactgegevens van de klant, zoals mailadres, postadres, telefoonnummer en andere vergelijkbare contactgegevens;
 • commerciële informatie, zoals opgesteld offertes en (eerder) afgenomen diensten;
 • akkoord namens klant (of gevolmachtigde); en andere details uit de overeenkomst, waaronder aan het laadstation gerelateerde gegevens, zoals locatiegegevens.

Bij zakelijke klanten hebben bovenstaande categorieën van persoonsgegevens betrekking op de contactpersoon bij- en bedrijfsgegevens van de klant.

We gebruiken deze Persoonsgegevens om:

 • een passend aanbod te doen;
 • de overeenkomst aan te gaan en uit te voeren, waaronder het leveren van de diensten en daaraan gerelateerde service;
 • deze overeenkomst in onze systemen te registreren en te beheren; en contact op te nemen m.b.t. de overeenkomst en de diensten die worden afgenomen.
Wij verwerken deze Persoonsgegevens om de overeenkomst aan te gaan en deze uit te voeren.

Account- en beheergegevens

 • Accountnummer;
 • inlognaam;
 • gegevens met betrekking tot het (gebruik van het) laadstation, zoals bezetting, laadsessies en ingestelde voorkeuren (zoals beschikbaar voor gastgebruik); en
 • technische informatie met betrekking tot het account, zoals het wachtwoord, de beveiligingsinformatie en de aanmaakdatum.

We gebruiken deze Persoonsgegevens om:

 • het account te registreren;
 • de klant via het account toegang te geven tot het platform en de beveiligde Laadnet omgeving;
 • het laadstation te beheren; en
 • het laadstation voor gastgebruik beschikbaar te stellen.
Wij verwerken deze Persoonsgegevens om onze overeenkomst met de klant uit te voeren.

Financiële gegevens

 • onze debiteurenadministratie te voeren;
 • betalingen automatisch te incasseren (indien een incassomandaat van toepassing is); en
 • te delen met de Belastingdienst.

Wij gebruiken deze Persoonsgegevens om:

 • onze debiteurenadministratie te voeren;
 • betalingen automatisch te incasseren (indien een incassomandaat van toepassing is); en
 • te delen met de Belastingdienst.

Wij verwerken deze Persoonsgegevens om onze overeenkomst met de klant uit te voeren.

Wij zijn wettelijk verplicht om (een deel van) de financiële gegevens te verwerken voor de Belastingdienst en met de Belastingdienst te delen. Dit noemen we de Belastinggegevens.

POI-data voor gastgebruik

(optioneel) Locatiegegevens en relevante technische gegevens van het laadstation (waaronder adres, laadaansluiting, vermogen en bezetting).

Wij gebruiken deze (Persoons)gegevens om te delen met navigatie-platforms (Navigatie Service Providers). Zij kunnen het laadstation en de relevante technische informatie dan via hun platform tonen aan derden.

Als u zakelijke klant bent:

Wij delen deze (Persoons)gegevens omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het delen van deze gegevens. Daarnaast hebben wij de ervaring dat onze zakelijke klanten verwachten dat wij deze gegevens delen, omdat zij veelal de laadstations als aanvullende dienst aanbieden aan derden. De klant kan deze functionaliteit op ieder moment uitschakelen.

Als u particuliere klant bent:

Wij delen deze (Persoons)gegevens alleen als wij toestemming hebben gekregen om dit te doen. Wij delen de gegevens niet pro- actief, omdat wij de ervaring hebben dat particuliere klanten hun laadstation soms openstellen voor gastgebruik voor bezoek, maar het laadstation niet ter beschikking willen stellen aan onbekenden.

2. Gegevens die wij verwerken bij gastgebruik

(Persoons)gegevens: Doel(en): Rechtsgrondslag:

Contact- en laadgegevens

Contactinformatie en gegevens met betrekking tot laadsessie (tijd, locatie, etc.).

We gebruiken deze Persoonsgegevens om:

 • de overeenkomst aan te gaan en uit te voeren, waaronder het leveren van de diensten en service;
 • deze overeenkomst in onze systemen te registreren en te beheren;
 • contact op te nemen m.b.t. de overeenkomst en de diensten die worden afgenomen; en
 • de kosten voor het laden in rekening te brengen.
Wij verwerken deze Persoonsgegevens om de overeenkomst aan te gaan en deze uit te voeren.

Betaalgegevens

Gegevens met betrekking tot de laad- of betaalpas die wordt gebruikt om de laadsessie te betalen.

Wij gebruiken deze Persoonsgegevens om:

 • de laadsessie te authenticeren;
 • de betaling van de laadsessie te verzorgen (eventueel met tussenkomst van de laadpasuitgever, ook wel de e-mobility service provider genoemd);
 • onze debiteurenadministratie te voeren; en
 • te delen met de Belastingdienst

Wij verwerken deze Persoonsgegevens om onze overeenkomst met de klant uit te voeren.

Wij zijn wettelijk verplicht om (een deel van) de financiële gegevens te verwerken voor de Belastingdienst en met de Belastingdienst te delen. Dit noemen we de Belastinggegevens.

3. Overige gegevens die wij verwerken

(Persoons)gegevens: Doel(en): Rechtsgrondslag:

Communicatie

De inhoud van berichten, e-mails, brieven of telefoontjes naar ons, zoals feedback en productrecensies via de Apple en Google App Store die je schrijft, of vragen en gegevens die je verstrekt voor klantenondersteuning.

Als wij een telefoongesprek opnemen, laten we dat aan het begin van het gesprek weten.

Wij kunnen ook enquêtes sturen, waarbij Klant zelf kan bepalen of deze wordt ingevuld.

We gebruiken deze Persoonsgegevens om:

 • Te reageren op berichten, vragen, verzoeken of klachten;
 • Onze communicatie te archiveren met het oog op toekomstige diensten;
 • Kwaliteitscontroles op onze Diensten uit te voeren; en
 • Onze Diensten te verbeteren op basis van deze input, vraag of klacht.

Wij verwerken deze Persoonsgegevens, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om klantenservice te verlenen en om onze diensten te verbeteren op basis van berichten en andere contactverzoeken.

Als je deelneemt aan een enquête, dan verwerken wij eventuele persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Nieuwsbrieven

Naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

We gebruiken deze Persoonsgegevens om:

 • Je nieuwsbrieven te sturen over onze producten en diensten; en
 • Je berichten te sturen over producten en diensten van derden die interessant voor jou zijn.

Wij verwerken deze Persoonsgegevens alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

In elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je kunt uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven.

4. HOE LANG BEWAREN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking. Hierbij hanteren wij in ieder geval de volgende bewaartermijnen:

 • Contact- en overeenkomstgegevens | Jouw contactgegevens (inclusief financiële gegevens) worden bewaard zolang jouw overeenkomst met ons actief is. Als de overeenkomst eindigt, zullen wij deze gegevens binnen twee (2) jaar na het eindigen van de overeenkomst verwijderen (tenzij hieronder anders vermeld).
 • Account- en beheergegevens | Jouw account- en beheergegevens worden bewaard zolang jouw overeenkomst met ons actief is. Wanneer er langer dan drie (3) maanden geen activiteit heeft plaatsgevonden op jouw account, dan zullen wij jouw account deactiveren. Dit houdt in dat je jouw account via de helpdesk moet laten activeren voordat je hier opnieuw gebruik van kunt Mocht de overeenkomst met jou helemaal eindigen, dan worden jouw gegevens binnen zes (6) maanden na het eindigen van de overeenkomst verwijderd (tenzij hieronder anders vermeld).
 • POI-data voor gastgebruik | Wij verwerken deze gegevens zolang jij een actieve overeenkomst met ons hebt.
 • Contact- en laadgegevens | De contact- en laadgegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de uitvoer van de overeenkomst, waarbij de gegevens worden verwijderd na zes (6) maanden nadat de verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen.
 • Gastgebruik | De gegevens die worden verwerkt voor gastgebruik worden bewaard zolang dit nodig is voor de uitvoer van de overeenkomst, waarbij de gegevens worden verwijderd na zes (6) maanden nadat de verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen.
 • Communicatie | Wij bewaren deze gegevens zo lang als nodig om jouw contactverzoek te
 • Nieuwsbrieven | Wij bewaren de Persoonsgegevens die worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven totdat je zich afmeldt voor onze nieuwsbrief.
 • Belastinggegevens | Deze gegevens worden zeven (7) jaar bewaard, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Wij kunnen sommige Persoonsgegevens langer bewaren, als dit nodig is in het kader van geschilbeslechting, lopende of toekomstige gerechtelijke procedures, fraudepreventie, wettelijke verplichtingen of verzoeken van (gerechtelijke) autoriteiten.

 

5. DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN?

Verwerkers

Wij maken gebruik van derden die ons ondersteunen bij het verlenen van onze Diensten (Verwerkers). In dit kader verwerken deze Verwerkers Persoonsgegevens namens ons. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld Verwerkers voor het hosten van onze data, het versturen van nieuwsbrieven en het onderhoud van onze Website en applicatie en het uitvoeren van servicediensten. Wij maken gebruik van een cloudoplossing ter ondersteuning van onze beheersdiensten.

Deze Verwerkers mogen de door ons verzamelde en aan hen verstrekte Persoonsgegevens alleen verwerken in het kader van onze instructies aan hen en in geen geval voor andere doeleinden. Wij sluiten met al deze Verwerkers een verwerkersovereenkomst.

Verwerkingsverantwoordelijken

Wij    kunnen     jouw     Persoonsgegevens     in     de     volgende     gevallen     ook     delen     met    andere Verwerkingsverantwoordelijken:

 • Betaaldienstverleners: betalingen worden verwerkt door Unzer
 • Bank: debiteuren en crediteurenmanagement worden verwerkt door onze
 • E-Mobility service provider: de authenticatie en betaling voor gastgebruikt wordt uitgevoerd door de e-mobility service provider.
 • Belastingdienst: Wij zijn wettelijk verplicht om (een deel van) jouw Persoonsgegevens op te nemen in onze financiële administratie, die mogelijk gedeeld moet worden met de De

belastingdienst zal deze Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar eigen privacybeleid.

 

6.WEBSITES VAN DERDEN

U kunt reclame of andere (hyper)links in/op onze website(s) aantreffen die verwijzen naar websites, producten en diensten van partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers of andere derden. Wij hebben geen controle over de inhoud of de links die op deze websites verschijnen en wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid dat gehanteerd wordt door websites waarnaar op onze website(s) wordt verwezen of die verwijzen naar onze website(s). Bovendien kunnen deze websites, producten en diensten, met inbegrip van hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze websites, producten en diensten kunnen hun eigen privacyverklaringen, gebruikersvoorwaarden en klantenservicebeleid hebben. Het browsen en uitvoeren van acties op elke andere website, inclusief websites waarnaar op onze website(s)wordt verwezen of die verwijzen naar onze website(s), zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

 

7.  WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. De nieuwe Privacyverklaring zal onmiddellijk van kracht worden na publicatie op onze Website. Indien we onze Privacyverklaring aanzienlijk wijzigen, zullen we dit op onze Website vermelden samen met de gewijzigde Privacyverklaring.

 

8.UW RECHTEN

Je hebt rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens, en je kunt een klacht indienen bij je nationale autoriteit voor gegevensbescherming als je vindt dat we niet goed met je persoonsgegevens omgaan. Een lijst van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten, hun websites en contactgegevens vind je hier

Je kunt onderstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen (zie onze contactgegevens onder 9. Contactgegevens). Deze rechten zijn niet absoluut. Wij kunnen bijvoorbeeld besluiten niet volledig aan uw verzoek te voldoen omdat dit noodzakelijk is om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Als een dergelijke situatie zich voordoet, zullen wij u informeren.

9.CONTACTGEGEVENS

Rexel Nederland B.V. (Laadnet)
Bleiswijkseweg 35
2712 PB in Zoetermeer

E: AVG@rexel.nl
W: www.laadnet.nl
KvK: 24267850

Contact opnemen

* Verplicht

Aanmeldformulier

BTW-Nummer: Vul in alleen bij zakelijk gebruik. Dit is de opbouw van het btw-nummer
Betreft facturatie:

Bij Laadnet handteren wij een automatische incasso voor de facturatie, indien dit niet gewenst is kunt u dat aangeven.

Informatie laadtarief gastgebruik:

gastgebruik per kwh vanaf €0,10 tot €1,00

Stelt u uw laadstation open voor gasten, dan gaan wij voor u aan de slag om de laadtransactie te verhalen bij de verschillende laadpas-uitgevers. Wij zorgen dat voor al uw stations en voor alle transacties het verschuldigde bedrag eenmaal per maand wordt teruggestort op uw rekening. Voor elke laadtransactie waar wij voor u aan de slag gaan rekenen wij € 0,35. Dit bedrag kunt u eenvoudig via de instelbare tarieven in de app doorberekenen aan de gast-lader.

Wanneer het laadstation open staat voor gastgebruik, heeft u bij Laadnet de keuze uit een aantal laadtarieven.

Naar overzicht tarieven exclusief starttarief

Naar overzicht inclusief starttarief

Informatie servicepartner:

deze informatie hebben wij nodig mocht het laadstation een storing hebben dan is bekend welke installateur het laadstation heeft geïnstalleerd.