Statutair gevestigd te Zoetermeer

Versie December 2022

Exemplaren van deze privacystatement zijn online beschikbaar via de App en kosteloos verkrijgbaar op ons kantoor te Zoetermeer,
alwaar zij ook ter inzage liggen

Exemplaren van deze privacystatement zijn online beschikbaar via de App en kosteloos verkrijgbaar op ons kantoor te Zoetermeer, alwaar zij ook ter inzage liggen.

1.WIE WIJ ZIJN

Laadnet is een handelsnaam van Rexel Nederland. Wij leveren beheersdiensten voor laadstations (onze Diensten). 

2.PRIVACY BIJ LAADNET

In het kader van onze Diensten verwerken wij Persoonsgegevens. Onder Persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. In deze Privacyverklaring leggen wij uit wat voor Persoonsgegevens wij verzamelen via onze Diensten. Ook leggen wij uit welke rol wij hebben bij de verwerking van jouw Persoonsgegevens, hoe lang wij deze bewaren en welke rechten je als betrokkene hebt.  

Op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (de Privacywetgeving), verwerken wij jouw persoonsgegevens als Verwerkingsverantwoordelijke. 

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, hoe lang we deze bewaren en wat uw rechten zijn.  

 

3.WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Hieronder zie je welke Persoonsgegevens we van jou verwerken in verschillende situaties.  

Verwerking Persoonsgegevens in het kader van ons Platform (inclusief de Laadnet app en het Laadnet webportaal): 

(Persoons)gegevens: Doel(en): Rechtsgrondslag: 

Gegevens m.b.t. de overeenkomst  

 

 • Bedrijfsgegevens Klant 
 • Handtekening gevolmachtigde 
 • Andere details uit de overeenkomst 

We gebruiken deze Persoonsgegevens om:  

 • Een overeenkomst aan te gaan; 
 • Onze overeenkomst in onze systemen te registreren; 
 • Contractbeheer; en 
 • Contact op te nemen m.b.t. onze overeenkomst en de diensten die worden afgenomen. 
Wij verwerken deze Persoonsgegevens om onze overeenkomst aan te gaan en uit te voeren. 

Contactgegevens  

 

(Zakelijk) e-mailadres, zakelijk postadres, zakelijk telefoonnummer en andere vergelijkbare contactgegevens van de contactpersoon bij de Klant.  

We gebruiken deze Persoonsgegevens om:  

 • Contact op te nemen m.b.t. onze overeenkomst en de diensten die worden afgenomen. 
Wij verwerken deze Persoonsgegevens om onze overeenkomst uit te voeren. 

Accountgegevens  

 

Accountnummer, gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingsinformatie en datum van aanmaak van uw account. 

We gebruiken deze Persoonsgegevens om:  

 • Het Klant account te registreren; en 
 • Klant via het account toegang tot het Platform en de beveiligde Laadnet omgeving te geven. 
Wij verwerken deze Persoonsgegevens om onze overeenkomst uit te voeren, d.w.z. om toegang te geven tot het Platform. 

Aankoopgegevens  

 

Opgevraagde offertes, aankopen/bestellingen (en daaraan gerelateerde locatie-, contact- en accountgegevens). 

We gebruiken deze Persoonsgegevens om:  

 • Offertes te sturen voor opgevraagde Diensten/producten; 
 • Bestelling(en) te verwerken; 
 • De bestelde diensten/producten te leveren; 
 • Klantenclaims en/of terugname van producten te beheren; 
 • De Klant te ondersteunen bij vragen; 
 • De verkoop van onze producten en diensten te volgen; en 
 • De laadstations beschikbaar te stellen voor onze Ad-hoc laaddiensten (optioneel). 
Wij verwerken deze Persoonsgegevens om onze overeenkomst uit te voeren, d.w.z. om bestellingen te verwerken en leveren. 

Financiële gegevens  

 

Bankrekeninggegevens of creditcardgegevens, factuuradres en factuurgegevens en (indien van toepassing) een incassomandaat. 

 

Als de Klant een account heeft, verwerken wij ook het saldo en achterstallige betalingen. 

 

Wanneer een krediet wordt aangevraagd, verzamelen wij informatie om de kredietwaardigheid en kredietdrempels bij kredietinformatiebureaus te evalueren. 

Wij gebruiken deze Persoonsgegevens om:  

 • Betaling(en) te verwerken; 
 • Contact op te nemen over achterstallige betalingen; 
 • Op te nemen in onze financiële administratie; 
 • Betalingen automatisch te incasseren (indien een incassomandaat van toepassing is); 
 • Te delen met de Belastingdienst (voor zover we hiertoe verplicht zijn); 
 • Kredietwaardigheid op te vragen (indien van toepassing); en 
 • Krediet toe te kennen (indien van toepassing). 

Wij verwerken deze Persoonsgegevens om onze overeenkomst uit te voeren ten aanzien van aankopen en betalingen.   

 

Ook zijn wij wettelijk verplicht om (een deel van) deze gegevens te verwerken voor de Belastingdienst en met de Belastingdienst te delen. 

POI-data delen voor gastgebruik (optioneel)  

 

Locatiegegevens en relevante technische gegevens van het laadstation (waaronder adres, laadaansluiting, vermogen en bezetting). 

Wij gebruiken deze (Persoons)gegevens om te delen met navigatie-platforms (Navigatie Service Providers). Zij kunnen het laadstation en de relevante technische informatie dan tonen in de navigatie.   

Wij delen deze (Persoons)gegevens omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het delen van deze gegevens.   

 

Deze functionaliteit kan op ieder moment uitgeschakeld worden.   

 

Verwerking Persoonsgegevens in het kader van ad hoc laden: 

(Persoons)gegevens: Doel(en): Rechtsgrondslag: 

Contact- en laadgegevens  

 

Contactinformatie en gegevens met betrekking tot laadsessie (tijd, locatie, etc.).  

We gebruiken deze Persoonsgegevens om:  

 • Een overeenkomst aan te gaan; 
 • Onze overeenkomst in onze systemen te registreren; 
 • Contractbeheer; en 
 • Contact op te nemen m.b.t. onze overeenkomst en de diensten die worden afgenomen.  
 • De kosten voor het laden bij de juiste laadpaaleigenaar in rekening te brengen. 
Wij verwerken deze Persoonsgegevens om onze Overeenkomst uit te voeren, d.w.z. de overeenkomst te sluiten (en na te komen) en de gebruikskosten juist te factureren. 

Financiële gegevens  

 

Creditcardgegevens en factuurgegevens. 

Wij gebruiken deze Persoonsgegevens om:  

 • Reserveringen en betaling(en) te verwerken; 
 • Op te nemen in onze financiële administratie; en 
 • Te delen met de Belastingdienst (voor zover we hiertoe verplicht zijn). 

Wij verwerken deze Persoonsgegevens om onze overeenkomst uit te voeren ten aanzien van aankopen en betalingen.   

 

Ook zijn wij wettelijk verplicht om (een deel van) deze gegevens te verwerken voor de Belastingdienst en met de Belastingdienst te delen. 

 

Andere verwerkingen van Persoonsgegevens: 

(Persoons)gegevens: Doel(en): Rechtsgrondslag: 

Interactie met Laadnet  

 

De inhoud van berichten, e-mails, brieven of telefoontjes naar ons, zoals feedback en productrecensies via de Apple en Google App Store die je schrijft, of vragen en gegevens die je verstrekt voor klantenondersteuning.  

 

Als wij een telefoongesprek opnemen, laten we dat aan het begin van het gesprek weten. 

 

Wij kunnen ook enquêtes sturen, waarbij Klant zelf kan bepalen of deze wordt ingevuld. 

We gebruiken deze Persoonsgegevens om:  

 • Te reageren op berichten, vragen, verzoeken of klachten; 
 • Onze communicatie te archiveren met het oog op toekomstige service aan de Klant; 
 • Kwaliteitscontroles op onze Diensten uit te voeren; en 
 • Onze diensten te verbeteren op basis van deze input, vraag of klacht. 

Wij verwerken deze Persoonsgegevens, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om onze Klanten te ondersteunen.  

 

Ook hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij om onze diensten intern te verbeteren op basis van ons contact met Klanten. 

Marketing  

 

Naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. 

We gebruiken deze Persoonsgegevens om:  

 • Je nieuwsbrieven te sturen over onze producten en diensten; en 
 • Je berichten te sturen over producten en diensten van derden die interessant voor jou zijn. 

Wij verwerken deze Persoonsgegevens alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.  

 

In elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je kunt uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven. 

 

4.HOE LANG BEWAREN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking. Hierbij hanteren wij in ieder geval de volgende bewaartermijnen: 

 • Accountgegevens | Jouw accountgegevens worden bewaard zolang jouw overeenkomst met ons actief is. Wanneer er langer dan drie (3) maanden geen activiteit heeft plaatsgevonden op jouw account, dan zullen wij jouw account deactiveren. Dit houdt in dat je jouw account via de helpdesk moet laten activeren voordat je hier opnieuw gebruik van kunt maken. Mocht de overeenkomst met jou helemaal eindigen, dan worden jouw gegevens binnen zes (6) maanden na het eindigen van de overeenkomst verwijderd (tenzij hieronder anders vermeld).  
 • Nieuwsbrieven | Wij bewaren de Persoonsgegevens die worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven totdat je zich afmeldt voor onze nieuwsbrief. 
 • Persoonsgegevens in onze administratie voor de Belastingdienst | Deze gegevens worden zeven (7) jaar bewaard, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren. 

 

Wij kunnen sommige Persoonsgegevens langer bewaren, als dit nodig is in het kader van geschilbeslechting,  lopende of toekomstige gerechtelijke procedures, fraudepreventie, wettelijke verplichtingen of verzoeken van (gerechtelijke) autoriteiten. 

 

5 .DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN?

Verwerkers 

Wij maken gebruik van derden die ons ondersteunen bij het verlenen van onze Diensten (Verwerkers). In dit kader verwerken deze Verwerkers Persoonsgegevens namens ons. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld Verwerkers voor het hosten van onze data, het versturen van nieuwsbrieven en het onderhoud van onze Website en applicatie en het uitvoeren van servicediensten. Wij maken gebruik van een cloudoplossing ter ondersteuning van onze beheersdiensten. 

Deze Verwerkers mogen de door ons verzamelde en aan hen verstrekte Persoonsgegevens alleen verwerken in het kader van onze instructies aan hen en in geen geval voor andere doeleinden. Wij sluiten met al deze Verwerkers een verwerkersovereenkomst. 

Verwerkingsverantwoordelijken
Wij kunnen jouw Persoonsgegevens in de volgende gevallen ook delen met andere Verwerkingsverantwoordelijken: 

 • Betaaldienstverleners: betalingen worden verwerkt door Unzer Payments. 
 • Kredietbureau: Als wij een kredietwaardigheidscheck laten uitvoeren, wordt dit uitgevoerd door een zelfstandig kredietbureau. 
 • Belastingdienst: Wij zijn wettelijk verplicht om (een deel van) jouw Persoonsgegevens op te nemen in onze financiële administratie, die mogelijk gedeeld moet worden met de belastingdienst. De belastingdienst zal deze Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar eigen privacybeleid. 

 

6.  WEBSITES VAN DERDEN

U kunt reclame of andere (hyper)links in/op ons Platform aantreffen die verwijzen naar websites, producten en diensten van partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers of andere derden. Wij hebben geen controle over de inhoud of de links die op deze websites verschijnen en wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid dat gehanteerd wordt door websites waarnaar op ons Platform wordt verwezen of die verwijzen naar ons Platform. Bovendien kunnen deze websites, producten en diensten, met inbegrip van hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze websites, producten en diensten kunnen hun eigen privacyverklaringen, gebruikersvoorwaarden en klantenservicebeleid hebben. Het browsen en uitvoeren van acties op elke andere website, inclusief websites waarnaar op ons Platform wordt verwezen of die verwijzen naar ons Platform, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website. 

 

7. WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. De nieuwe Privacyverklaring zal onmiddellijk van kracht worden na publicatie op onze Website. Indien we onze Privacyverklaring aanzienlijk wijzigen, zullen we dit op onze Website vermelden samen met de gewijzigde Privacyverklaring. 

 

8. UW RECHTEN

Op grond van de Privacywetgeving hebt u het recht om: 

 • Ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons vragen om (een deel van) deze gegevens door te sturen naar een andere databeheerder; 
 • Ons te verzoeken uw persoonsgegeven te rectificeren of updaten; 
 • Ons te verzoeken uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen; 
 • Ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; 
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken, voor zover de verwerking op uw toestemming is gebaseerd. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking vóór het moment dat u de toestemming introk; 
 • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. We zullen uw rechten uitoefenen als is voldaan aan de wettelijke voorwaarden daarvan. 

 

9. CONTACTGEGEVENSmailto:

Rexel Nederland B.V. (LaadnetE: AVG@rexel.nl  

Bleiswijkseweg 35 W: www.laadnet.nl 

2712 PB in Zoetermeer KvK: 24267850 

Contact opnemen

* Verplicht

Aanmeldformulier

BTW-Nummer: Vul in alleen bij zakelijk gebruik. Dit is de opbouw van het btw-nummer
Betreft facturatie:

Bij Laadnet handteren wij een automatische incasso voor de facturatie, indien dit niet gewenst is kunt u dat aangeven.

Informatie laadtarief gastgebruik:

gastgebruik per kwh vanaf €0,10 tot €1,00

Stelt u uw laadstation open voor gasten, dan gaan wij voor u aan de slag om de laadtransactie te verhalen bij de verschillende laadpas-uitgevers. Wij zorgen dat voor al uw stations en voor alle transacties het verschuldigde bedrag eenmaal per maand wordt teruggestort op uw rekening. Voor elke laadtransactie waar wij voor u aan de slag gaan rekenen wij € 0,35. Dit bedrag kunt u eenvoudig via de instelbare tarieven in de app doorberekenen aan de gast-lader.

Wanneer het laadstation open staat voor gastgebruik, heeft u bij Laadnet de keuze uit een aantal laadtarieven.

Naar overzicht tarieven exclusief starttarief

Naar overzicht inclusief starttarief

Informatie servicepartner:

deze informatie hebben wij nodig mocht het laadstation een storing hebben dan is bekend welke installateur het laadstation heeft geïnstalleerd.