Verrekenen van laadsessies

Met ‘verrekenen’ van laadsessies bedoelen wij de afwikkeling van laadkosten tussen u als eigenaar van een of meerdere laadpunten, en de gebruikers van die laadpunten, de EV-rijders. Op deze manier krijgt u maandelijks een uitbetaling van de laadsessies op uw laadpunten en de EV-rijders krijgen via hun laadpasaanbieders een rekening.

In dit artikel leggen wij uit hoe verrekenen bij Laadnet werkt wanneer er een openbare laadpas wordt gebruikt. 

Om laadsessies te kunnen verrekenen, zijn ook andere partijen buiten Laadnet betrokken. Hieronder leggen wij uit welke partijen dit zijn, welke rol zij innemen en op welke wijze zij bij verrekenen betrokken zijn.

De rol van de CPO (Laadnet)

Graag leggen wij eerst onze rol uit. Laadnet is een Charge Point Operator, ook wel een CPO of BackOffice provider genoemd. Wij beheren vele laadpunten en zorgen ervoor dat ze allemaal continu kunnen worden gebruikt door EV-rijders om hun auto probleemloos op te laden. Onze rol kan grofweg worden opgesplitst in een commerciële en een technische rol.

Technisch gezien zorgen wij voor het onderhoud van ons netwerk van laadpunten (de laadinfrastructuur), inclusief diagnostiek, probleemoplossing en klantondersteuning zodat er altijd geladen kan worden. En mocht er zich een probleem voordoen, dan bieden wij op afstand ondersteuning. Eventuele on-site reparatie doen wij niet zelf, maar in overleg met de installateur die uw laadstations heeft geplaatst.

Onze commerciële rol heeft betrekking op verrekening van laadsessies. U kunt als eigenaar van laadpunten ervoor kiezen om ze openbaar te stellen, zodat EV-rijders met een openbare laadpas gebruik van die laadpunten kunnen maken. Wij vergoeden dan aan u de laadkosten, op basis van een laadtarief die u hebt ingesteld (kWh prijs + eventueel een starttarief en/of tijdtarief). Vervolgens dienen wij de laadkosten met de EV-rijders af te rekenen. Echter, deze afrekening doen wij niet rechtstreeks, maar via z.g. eMobility Service Providers (eMSP’s).

De rol van de eMobility Service Provider (eMSP)

De eMobility Service Provider, ook wel eMSP genoemd, is een bedrijf waarmee EV-rijders een contract hebben voor allerlei diensten die te maken hebben met elektrisch laden. Een eMSP heeft verschillende verantwoordelijkheden, waarvan het meest voornaamste het uitgeven van openbare laadpassen, en het afrekenen van laadsessies die daarmee uitgevoerd zijn, is. Met zo’n laadpas kunnen EV-rijders dan bij openbare laadpunten laden. Alle laadsessies die een EV-rijder heeft uitgevoerd worden vervolgens met de EV-rijder afgerekend.

EV-rijder

De EV-rijder wordt ook wel elektrisch rijder genoemd. Dit is de gebruiker van de elektrische auto, die de auto op moet kunnen laden om ermee te kunnen rijden. De EV-rijder is de gebruiker van de openbare laadpas.

Verrekenen van laadsessies door Laadnet

Laadnet hanteert een standaard beleid waarbij de laadkosten 1-op-1 wordt afgerekend met een eMSP. Hiermee bedoelen wij dat de laadkosten zonder afslag aan u wordt betaald/vergoed, en dat dezelfde laadkosten worden aangehouden bij afrekening met een eMSP. Voorbeeld: een laadsessie

van 10 kWh op basis van een laadtarief van EUR 0,40 resulteert in een bedrag van EUR 4,00. Deze EUR 4,00 betalen/vergoeden wij aan u, en brengen wij ook in rekening bij de eMSP.

Laadnet heeft alleen (contractuele) prijsafspraken met eMSP’s, en heeft geen (in)directe afspraken met EV-rijders en/of eventuele andere partijen in de keten (zie volgende alinea). Wat de houder of gebruiker van een laadpas dus uiteindelijk voor een laadsessie betaalt, ligt buiten de directe invloedsfeer van Laadnet. Houd er dus rekening mee dat het laadtarief dat bij afrekening aan de houder van een openbare laadpas wordt gehanteerd, (significant) kan afwijken van het laadtarief dat door de eigenaar van een laadpunt is ingesteld.

Ketenverlenging

Een eMSP kan een EV-rijder direct als klant hebben en de verantwoordelijkheden ook direct aan de EV-rijder aanbieden. Echter, de klant van de eMSP kan ook een autofabrikant/-dealer, een mobiliteitsaanbieder, een autolease-/wagenparkbedrijf of werkgever zijn. Of een ketencombinatie van dit soort partijen, waarbij iedere partij een specifieke (mobiliteits)rol vervult. Het uitgeven van laadpassen wordt dan vaak door de eMSP verlegd naar de partij waarmee de eMSP een contract heeft, waarbij de eMSP de laadpassen overigens nog wel technisch beheert. Het afrekenen van laadsessies is in zulke gevallen geen 1-op-1 transactie meer tussen de eMSP en de EV-rijder, want de volledige afrekening verloopt dan immers over meerdere partijen.

Voorbeeld: Een eMSP heeft een mobiliteitsaanbieder als klant die de rol van laadpasuitgever vervult. Deze partij heeft op haar beurt een autoleasebedijf als klant, en het autoleasebedrijf een werkgever. Tussen deze partijen bestaan afzonderlijke afspraken, waaronder over tarifering en afrekening van laadsessies.

Contact opnemen

* Verplicht

Aanmeldformulier

BTW-Nummer: Vul in alleen bij zakelijk gebruik. Dit is de opbouw van het btw-nummer
Betreft facturatie:

Bij Laadnet handteren wij een automatische incasso voor de facturatie, indien dit niet gewenst is kunt u dat aangeven.

Informatie laadtarief gastgebruik:

gastgebruik per kwh vanaf €0,10 tot €1,00

Stelt u uw laadstation open voor gasten, dan gaan wij voor u aan de slag om de laadtransactie te verhalen bij de verschillende laadpas-uitgevers. Wij zorgen dat voor al uw stations en voor alle transacties het verschuldigde bedrag eenmaal per maand wordt teruggestort op uw rekening. Voor elke laadtransactie waar wij voor u aan de slag gaan rekenen wij € 0,35. Dit bedrag kunt u eenvoudig via de instelbare tarieven in de app doorberekenen aan de gast-lader.

Wanneer het laadstation open staat voor gastgebruik, heeft u bij Laadnet de keuze uit een aantal laadtarieven.

Naar overzicht tarieven exclusief starttarief

Naar overzicht inclusief starttarief

Informatie servicepartner:

deze informatie hebben wij nodig mocht het laadstation een storing hebben dan is bekend welke installateur het laadstation heeft geïnstalleerd.